8 عکس از آتش سوزی در خیابان سعدی

به گزارش رکنا رشت ،علیزاده معاون عملیات این سازمان که محل آتش سوزی را آشپزخانه یکباب اغذیه فروشی عنوان کرد، افزود: رسیدن شعله به روغن داغ موجبات بروز آتش سوزی را فراهم نمود که سریعا توسط تیم آتش نشانان اعزامی مهار شد.وی با بیان اینکه این آتش سوزی گسترشی نداشت و از سرایت آن به پشت بام جلوگیری شد، افزود: خوشبختانه به کسی آسیب جانی نرسید.همین گزارش حاکی است: یکی از راه های پیشگیری از گسترش آتش سوزی قابلمه و ماهی تابه های پر از روغن بر روی اجاق گاز؛  قرار دادن درپوش برای پیشگیری از رسیدن هوا و نهایتا مهار آتش است.رشت/مرجان گودرزی. 

آیا این خبر مفید بود؟