رهایی خرس های زندانی در خانه های شخصی + عکس

محبوس کردن حیوانات کار دور از انسانی است. چرا که محیط طبیعی زندگی حیوانات و زیستن در زیستگاه خود اهمیت دارد برای بقای محیط زیست.

به گزارش رکنا ، آزاد کردن خرس های محبوس شده در طبیعت اتفاق افتاد.

عده ای از حامیان حقوق حیوانات در کردستان عراق در یک اقدام انسانی ، چند خرس را که توسط صاحبان شان به شکل غیرقانونی در منازل شخصی در قفس نگهداری می شدند را آزاد کردند. در ادامه عکس هایی از این خرس ها و لحظه آزادی را مشاهده کنید.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

خرس در منزل

خرس در قفس

خرس محبوس در عراق

آزادی خرس ها

رهایی خرس ها

خرس ها در طبیعت

ماهی خوردن خرس

آیا این خبر مفید بود؟