عراق

عراق از كشورهاي همسايه ايران است. جنگ ايران و عراق هشت سال طول كشيد و پس از اعلام آتش بس در تقويم ايراني ها هر سال در هفته دفاع مقدس به تلاش ها و فداكاري هاي رزمندگان ايران اسلامي  در آن دوران پرداخته مي شود.كربلا در کشور همسایه ی ایران، عراق قرار دارد.

هم از راه زمینی و هم از راه هوایی می توان به عراق سفر کرد.

کشور عراق در غرب ایران قرار دارد و از راه خلیج فارس به دریا راه دارد.

مهم ترین بندر عراق بندر بصره است.

جلگه ی پهناورعراق از آبرفت دو رود دجله و فرات پدید آمده است.

دو شهر کرکوک و موصل در عراق چاه نفت دارند.

کربلا، نجف، کاظمین و سامرا شهرهای مقدّس و زیارتی عراق هستند.

رود کارون از ایران به اروندرود می ریزد.

مردم عراق به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی، در ناامنی و وضع اقتصادی و اجتماعی نامناسب و دشواری زندگی می کنند.

در طول هزاران سال، تمدّن های بسیاری مانند سومر، آکد و آشور، در سرزمین بین النّهرین عراق (بین دو روز دجله و فرات) به وجود آمدند و به همین دلیل، در این کشور بناها و آثار باستانی زیادی وجود دارد. شما مي توانيد در بخش سياسي و اقتصادي و حوادث خبرگزاري ركنا اخبار مرتبط با عراق را دنبال كنيد.

نتیجه جستجو :

ادامه