گرفتاری مرگبار یک کارگر در مخزن اسید فولاد بوتیا کرمان

به گزارش رکنا، رییس اورژانس کرمان گفت :یکی از نیروهای طرح فولاد بوتیا ظهر امروز در یکی ازمخازن دچار گاز گرفتگی با اسید شد و دوتَن از همکاران وی نیز هنگام نجات وی در مخزن گرفتار ودچار مسمومیت ناشی از اسید شدند.
دکتر صابری افزود: مصدوم اول که ابتدا درمخزن اسید گرفتار شده بود؛ جانباخت و دو مصدوم دیگر در بیمارستان بستری هستند که حال یکی از آنان وخیم است.
شرکت طرح فولاد بوتیا حدود 40کیلومتری کرمان قرار دارد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟