به گزارش رکنا، پایگاه و دفتر هیات آل‌یاسین  خمینی شهر اصفهان به دلیل برگزاری مراسم بدون مجوز و تخطى چندین باره از مقررات ویژه بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا تعطیل و پلمب شد. همچنین چند تن از افراد دست‌اندکار این هیات بازداشت و به مرجع قضایى سپرده شدند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟