به گزارش رکنا، بامداد روز شنبە ٣ خرداد ۱۳۹۹، یک دختر ١٧ سالە اهل "روستای قباغو" از توابع شهرستان سقز با هویت مفیده نام داشت خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.
گفته می شود، مفیده ، قرار بودە کە هفتە آیندە ازدواج کند، اما خانوادە وی از تمکن مالی لازم برای خرید جهیزیە و حداقل وسایل معیشتی برخوردار نبودە و برای همین خود را حلق آویز کردە است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟