عکسی ناگوار از تصادف مرگبار کامیون با پراید مچاله شده
آیا این خبر مفید بود؟