عکسی هولناک و  باورنکردنی از ریه یک بیمار شدید کرونایی

عکسی باورنکردنی از ریه یک بیمار شدید کرونایی

آیا این خبر مفید بود؟