به گزارش رکنا ، ساعت 10جمعه شب دختر کولی که به قصد گدایی در پاساژ سی تی سنتر آبادان دست از سر پسر عراقی برنمی داشت و هرجایی که این جوان می رفت او را دنبال می کرد از پسر عراقی لگد خورد و پسر عراقی را رها کرد و از پاساژ بیرون رفت.

گفتنی است که این حرکت پسر عراقی مورد اعتراض برخی از شهروندان قرار گرفت. در روزهای گذشته گداهای کولی که ساکنان شهرستان آبادان نیستند در قالب تکدی گری برای شهروندان آبادانی ایجاد مزاحمت می کنند و تا زمانی که پول دریافت نکنند شهروندان را راحت نمی گذارند و می توان گفت این افراد از شهروندان زورگیری می کنند نه گدایی! که امیدواریم مسئولان امر تدابیری اتخاذ کنند تا شاهد ایجاد مزاحمت های متکدیان کولی برای شهروندان آبادانی نباشیم.

لازم به ذکر است کولی های متکدی ساکن چند مسافرخانه در سطح شهرستان آبادان هستند.

علی رنجکش

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟