به گزارش رکنا، اجساد توسط مردم محلی پیدا شدند . اجساد کشف شده متعلق به ۲ مرد حدود ۲۷ ساله بومی هستند.
تلاش کاراگاهان برای بررسی چگونگی مرگ این دو جوان در حال انجام است و هنوز هیچ گونه اطلاعات قابل استنادی در دست نیستبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟