به گزارش رکنا،هر یک از مجسمه های عجیب ترکیبی از دو فرهنگ متفاوت در صربستان بوده که در پی حفاری از شهرک باستانی «لپنسکی » کشف شده است.

در کنار این مجسمه ها تخته سنگهای ماسه ای نیز در ساحل رودخانه پیدا شده است. سر دیس ها چشمان بزرگ و دهانی شبیه ماهی ها دارند.

این مجسمه ها نشانی از تمدن پیشرفته در گذشته های دور انسانی بوده است.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟