به گزارش گروه حوادث رکنا، با تماس مادر یک کودک خردسال با سامانه 125 مبنی بر گیر کردن سر کودک درون درب سطل زباله و ناتوانی در نجات کودک ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران ساعت 13:45 دقیقه روز گذشته آتش نشانان ایستگاه 27 را به خیابان مجاهد کبیر، لاله هفتم اعزام کرد.

عملیات 125 برای نجات سر کودک از در سطل زباله

بنا به اظهار والدین؛ کودک خردسال آنان در داخل منزل سرگرم بازی بوده که ناگهان به علت بازیگوشی سرش را داخل درب سطل کرده و تلاش آنها نیز برای خارج کردن سر کودک بی نتیجه مانده بود.

عملیات 125 برای نجات سر کودک از در سطل زباله

فرامرز منصور دهقان فرمانده آتش نشانان اعزامی با اشاره به اینکه این کودک به شدت ترسیده بود و بی تابی می کرد، در مورد چگونگی نجات وی ابراز داشت: آتش نشانان بی درنگ با استفاده از ابزار و تجهیزات موجود، با رعایت نکات ایمنی اقدام به برش قسمتی از درب سطل کردند و سر این پسر بچه بازیگوش را بدون هیچگونه آسیبی رها کردند.

وی افزود: آتش نشانان پس از نجات کودک، وی را به آغوش مادر بازگرداندند و به نگرانی خانواده پایان دادند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟