سوء استفاده بازرش اداره کار منجر به دستگیری او شد

به گزارش رکنا، محمدجواد زارع بیدکی در این رابطه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر گفت: تحقیق در خصوص دامنه تخلفات فرد دستگیر شده ادامه دارد و پرونده جهت سیر تشریفات قانونی در جریان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بازرس اداره کار، ناظر اجرای صحیح قانون کار و ناظر حفظ ایمنی، بهداشت و بیمه کارگران است و کمترین تخلف و چشم پوشی او از استاندارد‌های تعریف شده، موجب لطمه به جامعه کارگری است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر با هشدار به صاحبان صنایع، حِرف و کارخانجات نسبت به ایجاد محیطی ایمن و با شرایط مطلوب برای کارکنان، اظهار داشت: هرگونه دور زدن قانون و عدم رعایت ضوابط مربوط به قانون کار اعم از ایمنی و بهداشتی و در نهایت می‌تواند به ضرر کارفرما تمام شود.

وی تخلف و عدول بازرس اداره کار از وظایف و رسالت خود را توجیه ناپذیر ذکر کرد و بیان داشت: بازرس اداره کار، حامی کارگران و نماینده حاکمیت در دفاع از جامعه کارگری است و اگر با هر دلیل و توجیهی بخواهد چشم از تخلفات و عدم رعایت ضوابط و قوانین ببندد در نهایت موجب آسیب جدی به جریان تولید و اشتغال در شهرستان خواهد شد.

کدخبر: 979683 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟