رکنا:به دلیل هجوم مردم برای خرید ارز دیجیتال تحقیقات درباره موجودات فرازمینی با اختلال رو به رو شد.

مهمترین عناوین تکنولوژی