ارزش سهام عدالت امروز پنجشنبه 17 مهر ماه 99 + جدول

ارزش سهام عدالت / مشاهده آخرین صورتحساب سهام عدالت نشان می‌دهد ارزش برگه‌ های ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۴.۱ میلیون تومان رسیده است. ۳۰ درصد این میزان معادل ۴.۲ میلیون تومان و ۶۰ درصد آن معادل ۸.۴ میلیون تومان ارزش دارد.

در برگه‌ های یک میلیون تومانی سهام عدالت نیز ارزش آن به حدود ۲۸ میلیون تومان رسیده که ۳۰ درصد آن معادل ۸.۴ میلیون تومان و ۶۰ درصد آن معادل ۱۶.۸ میلیون تومان می‌شود.

سهام

آیا این خبر مفید بود؟