اختصاصی رکنا:

رکنا: بورس امروز چهارشنبه 28 مهر ماه 1400 قرمز آغاز شد و در ارتفاع یک میلیون و 444 هزار واحد قرار گرفت.

مهمترین عناوین بورس

ادامه