۷۰۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا وارد کشور شد

به گزارش رکنا، ۷۰۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا اهدایی ژاپن وارد کشور شد. این محموله واکسن آسترازنکا اهدایی از کشور ژاپن به ایران رسید و تحویل وزارت بهداشت ایران شد.

بدین ترتیب مجموع کل واکسن آسترازنکا واردشده به کشورمان از مرز 14 میلیون دُز عبور کرد. بعد از ورود این محموله جدید تعداد واکسن آسترازنکا وارد شده به ایران مجموعا به 14 میلیون و 187 هزار و 610 دُز رسید.

گفتنی است؛ در روزهای اخیر کشور با کمبود واکسن آسترازنکا مواجه شده بود و بسیاری از پایگاه های واکسیناسیون، برای تزریق نوبت دوم و سوم واکسن کرونا، واکسن آسترازنکا نداشتند.

آیا این خبر مفید بود؟