دو معاون جدید در وزارت بهداشت منصوب شدند

وزارت بهداشت / معاون پرستاری وزارت بهداشت تغییر کرد. همچنین معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت نیز تغییر کرد. با حکم وزیر بهداشت دو معاون وزارت بهداشت تغییر کردند. وزیر بهداشت برای تغییر دو معاون وزارت بهداشت احکامی جداگانه صادر کرد.

به گزارش رکنا، با حکم بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عباس عبادی، استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله به عنوان معاون پرستاری این وزارتخانه منصوب و جانشین مریم حضرتی در این سمت شد.

همچنین عین الهی در حکمی دیگر، عباس شیراوژن را به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی منصوب کرد. پیش از این سیما سادات لاری در این سمت قرار داشت.

آیا این خبر مفید بود؟