وی در توضیح این عکس فقط نوشت: تمام من

آیا این خبر مفید بود؟