شکاف قیمت دلار و یورو در دو بازار افزایش یافت

به گزارش رکنا، کاهش قیمت دلار و افزایش عرضه آن در بازار متشکل ادامه دارد و قیمت‌های اعلام شده برای دلار به نحوی بود که در دو نرخ آخری که اعلام شد، قیمت دلار ناگهان 331 تومان پایین آمد.

قیمت یورو در شروع معاملات متشکل یکباره 194 تومان رشد کرد، اما در اعلام نرخ بعدی 175 تومان افتاد، باقی تغییرات به نحوی بود که افت قیمت یورو متشکل را رقم زد.

تغییرات قیمت دلار متشکل

نرخ متوسط دلار در بازار متشکل در روز دوشنبه نسبت به روز قبل 18 تومان کاهش یافته و روی رقم 23 هزار و 630 تومان قرار گرفته بود. نرخ انتهایی دلار سامانه سنا نیز با کاهش 356 تومانی نسبت به روز گذشته روی رقم 23 هزار و 533 تومان ایستاد. قیمت انتهایی دلار بازار آزاد 24 هزار و 180 تومان بود. بر این اساس دلار سامانه سنا با بازار آزاد 647 تومان، یعنی حدود 3 درصد اختلاف داشت. اندازه این شکاف در روز گذشته حدود 2.5 درصد بود، درنتیجه شکاف دلار بازار آزاد و سامانه سنا در روز دوشنبه قدری بزرگ شد.

کاهش قیمت دلار به صورت عمده در ساعات پایانی معاملات اتفاق افتاد و در دو نرخ نهایی اعلام شده، قیمت به ترتیب 133 و 198 تومان کاهش یافته بود.حجم مبادلات دلار نسبت به روز گذشته یک درصد افزایش یافت و روی رقم 5 میلیون و 934 قرار گرفت.

تغییرات قیمت یورو متشکل

قیمت متوسط یورو در معاملات متشکل نسبت به روز گذشته 43 تومان افت کرد و روی رقم 28 هزار و 50 تومان ایستاد. نرخ انتهایی یورو سامانه سنا نسبت به روز گذشته تغییری نکرد و 28 هزار و 280 تومان گزارش شد. قیمت یورو بازار آزاد 29 هزار و 756 تومان بود، براین اساس قیمت یورو بازار آزاد با سامانه سنا 1296 تومان معادل 4.6 درصد اختلاف داشت. اندازه شکاف یورو در روز گذشته 4.3 درصد بود. در نتیجه اندازه شکاف یورو نسبت به روز گذشته قدری بزرگ شد.

تغییرات نرخ یورو بازار متشکل به نحوی بود که در دومین نرخ اعلام شده، قیمت 194 تومان افزایش یافته و در نرخ سوم اعلام شده 175 تومان کاهش یافت و باقی تغییرات به نسبت کوچک‌تر بودند.حجم مبادلات یورو در بازار متشکل نسبت به روز گذشته 4 درصد افزایش یافت و روی رقم یک میلیون و 717 هزار ایستاد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟