جرایم و مجازات های پولشویی و قمار

مجازات شرط بندی / قمار / پولشویی / شرط بندی قراردادی است بین دو طرف که نتیجه‌ی موضوعی خاص را پیش بینی می‌کنند و برنده حدس درست مال معینی را دریافت می‌کند.

شرط بندی و قمار جرم است، شرط بندی با عنوان مجرمانه قمار بررسی می‌شود. قانونگذار در ماده 705 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که قمار بازی با هروسیله ای ممنوع است فلذا برای تحقق آن وسیله خاصی مد نظر نیست، هرچند که بعضی از اسباب، مانند تخته نرد و تاس و شطرنج از وسایلی هستند که برای قمار کردن ساخته شده‌اند که ممکن است به مرور زمان در عرف از این عنوان خارج شود مانند شطرنج که به اعتقاد عده‌ای از فقها اگر به عنوان بازی و ورزش فکری محسوب شود و برد و باخت در آن مطرح نباشد، بازی با آن حرام نیست.

قمار قراردادی بین دو یا چند نفر است، که بازی مخصوصی می‌کنند که هر کدام برنده شد دیگران به او مال معینی می‌دهند. به بیان دیگر، شرط بندی قراردادی است بین دو طرف که نتیجه‌ی موضوعی خاص را پیش بینی می‌کنند و پیش بینی هرکدام که درست باشد شرط بندی را برده‌ است و در قبال آن مال معینی را دریافت می‌کند. مانند پیش‌بینی مسابقات ورزشی و بازی‌های جام جهانی. در این خصوص رییس پلیس فتا تهران بزرگ در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی، ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر داد.(1)

ماده 705 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: "قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند."

مجازات خدمه قمارخانه یا اماکن سِرو مشروبات الکلی

اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن مُعِد (آماده کننده، مهیاکننده) برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌ به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان‌تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای پاسور عرفاً از آلات قمار محسوب مى‌شود و بازى با آن مطلقاً حتى بدون شرط‌بندى حرام است ولى بازى از طریق کامپیوتر اگر به تنهایى باشد، جایز است و الا جایز نمى‌باشد و شرط بندی بر آن اگر نوعی تأیید آن محسوب شود نیز حرام است.

از نظر آیت الله سیستانی هر برد و باختی با شرط کسب پول طرف مقابل، حرام است لذا بازی با آلات قمار حتی بدون شرط نیز حرام است اما بازی با وسایل دیگری مانند شطرنج بدون منظور کردن برد و باخت دو طرفه حرام نیست. در همین راستا کار سایت های شرط بندی حرام است و می توان به آنها اصطلاح قمارخانه مجازی را اطلاق کرد. لذا علی‌القاعده باید احکام قانون مجازات اسلامی در خصوص قمارخانه ها، شامل این سایت ها نیز شود.(2)

مجازات دایر کردن قمارخانه

مستند ماده 708 بخش تعزیرات قانون مجازات کیفری، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.

مجازات ساخت و فروش اسباب و ادوات قمار

مطابق ماده 707 بخش تعزیرات قانون مجازات کیفری، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 706 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یاحمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تایک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

پی نوشت:

1_ 200 حساب مرتبط با ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی مسدود شد

2_ نظر مراجع تقلید در مورد سایت های شرط بندی چیست؟آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟