رکنا:لیست قیمت روز انواع ماهی و میگو در تاریخ 10 اسفند در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  • انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو )- غیر بسته بندی
نام محصول قیمت
بچه شیر منجمد 23,000
تیلا پیلا فیله شده ( سایز L ) 17,000
تیلا پیلا فیله شده (سایز M) 18,000
حسون منجمد ( سایز L ) 5,500
حسون منجمد ( سایز M ) 4,500
حلوا سیاه ( سایز L ) 21,000
حلوا سیاه ( سایز M ) 19,500
حلوا سیاه ( سایز XL ) 22,000
راشکو منجمد ( سایزL و XL ) 28,000
رد کاد منجمد وارداتی ( سایز L ) 16,000
سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) 8,000
سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سر و دم 38,500
سرخو منجمد ( سایز L ) 19,000
سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) 7,000
سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) 6,000
سنگسر - سایر انواع(سایز L و M ) 12,000
سنگسر طلایی ( سایز L ) 14,000
شوریده داخلی ( سایز L ) 19,000
شوریده داخلی ( سایز M ) 18,000
شوریده داخلی ( سایز XL ) 21,500
شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) 13,500
شیر منجمد با سر و دم 26,000
شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم 25,000
طلال منجمد ( سایز L ) 6,500
میش ( شکم خالی ) 17,000
میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40) 34,000
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 ) 38,000
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51) 31,000
هامور منجمد ( سایز XL ) 18,000
هوکی فیله شده بدون استخوان با پوست ( سایز L و XL 12,500
هوکی منجمد وارداتی شکم خالی ( سایز L و XL ) 13,000
کتر دم سبز منجمد 15,000
کفشک ( سایز L ) 15,500
کفشک ( سایز XL ) 16,500
گیش معمولی( سایز L ) 11,000
گیش مقوایی ( سایز L ) 13,000
 
  • انواع ماهیان تازه جنوب
نام محصول قیمت
بچه شیر با سر و دم ( بالای 1500 گرم ) 25,000
بیاح 8,000
حلوا سیاه (بالای 700گرم) 22,000
حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم) 21,000
راشگو ( بالای 3000 گرم ) 29,000
زیبا (بالای 3000 گرم) 7,000
زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم) 9,000
سارم (بین 1000 تا 3000 گرم) 7,500
سارم (بین 3000 تا 5000 گرم) 6,500
سرخو 18,000
سنگسر سایر انواع 15,000
سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم) 17,000
سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم) 16,000
سکن با سر و دم 15,800
شانک 17,000
شوریده 21,000
شیر خلیج فارس با سر و دم 27,000
شیر خلیج فارس بدون سر و دم 29,500
طوطی ماهی 15,000
عروس (بالای 700 گرم) 9,000
قباد 19,500
میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم ) 18,000
کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم ) 17,000
کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم) 15,000
کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم ) 12,000
کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم ) 13,500
کتو 4,500
کفشک (بالای 1000 گرم) 16,500
کفشک (بین 700 تا 1000 گرم) 15,500
گیش (بین 3000 تا 5000 گرم) 10,000
گیش(بین 1000 تا 3000 گرم) 13,000
 
  • انواع ماهیان تازه پرورشی
نام محصول قیمت
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم 13,000
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم) 16,000
بیگ هد ( کپور سر کنده ) ( 15000 تا 2000 گرم ) 8,200
بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم) 5,800
بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم) 8,200
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000 7,000
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گ 9,000
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500) 7,000
قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم) 15,000
قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم) 16,800
میگوی پرورشی 23,000
کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم) 8,500
 
 
  • ماهیان تازه دریای شمال
نام محصول قیمت
اردک ماهی 20,000
سفید دریایی ( 500 تا 700 گرم ) 16,000
سفید دریایی ( 700 تا 900 گرم ) 19,000
سفید دریایی ( بالای 900 گرم ) 22,000
سوف ( 400 تا 800 گرم ) 17,000
سوف ( بالای 800 گرم ) 22,000
سیم 5,500
کفال ( 300 تا 600 گرم ) 14,000
کفال ( 600 تا 900 گرم ) 18,500
کفال ( بالای 900 گرم ) 21,500
کیلکا 3,800

 اخبار مرتبط

ارسال نظر