مرکز آمار ایران خبر داد:

رکنا:سرشماری از مؤسسات پرورش مرغ مادر و مؤسسات جوجه‌کشی کشور در مردادماه سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار ایران انجام شد.

رکنا اقتصادی: براساس نتایج این آمارگیری تعداد ۶۰۳ مؤسسه پرورش مرغ مادر در سطح کشور وجود داشته است که از این تعداد، ۴۶۶ مؤسسه فعال و بقیه (۱۳۷ مؤسسه) غیر فعال بوده است. این ارقام در ارتباط با آخرین آمارگیری اجرا شده در سال ۱۳۸۵ شامل ۴۱۶ مؤسسه پرورش مرغ مادر در کشور است که از این تعداد ۳۵۴ مؤسسه فعال و مابقی (۶۲ مؤسسه) غیرفعال بوده است.
ظرفیت سالن‌های پرورش مرغ مادر در سال ۱۳۹۵، ۲۵ میلیون قطعه بوده که در مقایسه با نتایج حاصل از اجرای آمارگیری در سال ۱۳۸۵ حدود ۷ میلیون قطعه (۳۶ درصد) افزایش داشته است.
در مؤسسات پرورش مرغ مادر در ابتدای سال ۱۳۹۴، حدود ۱۰ میلیون قطعه مرغ و خروس نگهداری شده که نسبت به آمارگیری انجام شده در سال ۱۳۸۵ بیش از یک میلیون قطعه (۱۵ درصد) افزایش یافته است. همچنین تعداد جوجه یک روزه مرغ و خروس ریخته شده در مؤسسات پرورش مرغ مادر طی سال ۱۳۹۴ بیش از ۹ میلیون قطعه گزارش شده که نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود یک میلیون قطعه (۱۶ درصد) افزایش یافته است.
تعداد کارکنان شاغل در مؤسسات پرورش مرغ مادر در سال ۱۳۹۴، ۱۰۵۱۸ نفر بوده است که از این تعداد ۱۰۲۰۴ نفر شاغلان با مزد و حقوق و ۳۱۴ نفر را شاغلان بدون مزد و حقوق تشکیل داده است. براساس نتایج آمارگیری سال ۱۳۸۵، در سال ۱۳۸۴ تعداد کارکنان شاغل ۹۷۶۵ نفر هستند که ۹۴۰۴ نفر شاغلان با مزد و حقوق و ۳۶۱ نفر شاغلان بدون مزد و حقوق بوده‌اند./
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 اخبار مرتبط

ارسال نظر