اقتصادی تولید و تجارت کدخبر: 237645 ارسال پرینت 1439

رکنا: نرخ برخی از انواع پلی استیشن در بازار امروز پنج شنبه 23 دی ماه به شرح زیر است:

نام توضیح قیمت
پلی استیشن سونی PS4 500GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS4 500GB دو دسته ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
Play station Sony PSP E1000 ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ ۲,۸۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS4 1TB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
Sony PSP Portable 3000 ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ ۳,۳۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS4 Region 3 1TB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
Sony PS VITA WiFi ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ ۵,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PSP E1000 ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۲,۸۰۰,۰۰۰
Sony Playstation2 ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ ۳,۶۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS4 Region 3 500GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS3 Slim 320GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۷,۵۰۰,۰۰۰
Sony PS3 Super Slim 500GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS VITA WiFi ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۵,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PSP 3000 ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۳,۳۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی پی اس 3 اسلیم ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۷,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS2 ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۳,۶۰۰,۰۰۰
Sony PS3 Slim 120GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۷,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS3 Super Slim 500GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS3 Slim 160GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۸,۹۰۰,۰۰۰
Sony Orginal PS3 Slim 120GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS3 GO 160GB ۲۵۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS3 Slim 120GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۷,۵۰۰,۰۰۰
Xbox
نام توضیح قیمت
XBOX 360 Gears of War 320GB ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
Sony
نام توضیح قیمت
Sony PS3 Slim 250GB ۲۵۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۸,۵۰۰,۰۰۰
Xbox
نام توضیح قیمت
Microsoft Xbox 360 Super Slim 4GB ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet ۷,۳۰۰,۰۰۰
Microsoft kinect ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet ۲,۷۰۰,۰۰۰
Microsoft Xbox One ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet ۱۱,۸۹۰,۰۰۰
XBOX 360 Slim 250 GB ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet ۹,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft XBOX 360 Slim 320 GB ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
Xbox 360 Halo 320GB ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Xbox 360 Slim ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet ۷,۰۰۰,۰۰۰
کنسول بازی ایکس باکس 360 با کینکت ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
 
 
 

 اخبار مرتبط

ارسال نظر