درخت گردو جان  یک فرهنگی  را در شیروان گرفت

 به گزارش خبرنگار رکنا از شیروان ؛یک معلم شیروانی  بنام صادق برهانی به هنگام  جمع‌آوری گردودرباغی  در روستای سوادی ناگهان براثرشکست  شاخه  درخت وسقوط از آن   جان می‌سپارد. 

سقوط از درخت  این روزها  به دغدغه ای  برای گردوچینها تبدیل  شده  که  سالانه  عده ای  جان  خود 

رااز دست  میدهند وعده‌ای نیز  مجروح  معلول  وقطع  نخاعی  می شوند،روستای مذکور سولدی  می با شد. 

 غلامرضا مینا /شیروان

 

آیا این خبر مفید بود؟