ثبت تعهدنامه فرزندان دختر مستمری بگیر بازمانده

به گزارش رکنا رشت، محمدرضا رسولی رئیس اداره مستمری های تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر افزود : با توجه به ارائه خدمات غیرحضوری سازمان و انجام کنترلهای سیستمی بمنظور صیانت از حقوق مخاطبان و نظارت بر تداوم شمولیت آندسته از مستمری بگیران بازمانده که بر اساس قانون مربوط به فرزندان دختر از این تعهد برخوردار میباشند ضروری است تا این گروه از مخاطبان با مراجعه به بخش مستمری بگیران سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir در بخش مستمری بازمانده با انتخاب منوی تعهدنامه فرزندان اناث نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند . 

وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم اقدام بموقع در خصوص تکمیل این تعهدنامه ، از آنجا که احراز شمولیت تایید نخواهد شد و در واقع مدارک مستمری بگیر ناقص است سهم مستمری فرد و ارائه خدمات درمانی به او متوقف میگردد خاطر نشان ساخت از این رو رعایت این نکته یک تکلیف برای مشمولین مذکور میباشد و مسئولیتهای ناشی از قطع مستمری به فرد بازمانده برمیگردد . 

رئیس اداره مستمری های تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه تا آذرماه سال گذشته این امر بصورت مراجعه حضوری انجام میپذیرفت اظهار داشت : در ادامه رویکردهای نوین سازمانی و توسعه خدمات اینترنتی ، بدنبال اجرای طرح 3070 این امکان در زمره اولین خدمات رونمایی شده برای مستمری بگیران بازمانده مذکور فراهم گردید تا بدون نیاز به مراجعه از طریق سامانه نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند . 

شایان ذکر است متقاضیان میتوانند جهت آشنایی بیشتر با روند انجام این مهم به فیلم راهنمای نحوه تکمیل تعهدنامه فرزندان اناث به نشانی http://tamin.ir/news/item/118161 مراجعه نمایند .

رشت /مرجان گودرزی 

آیا این خبر مفید بود؟