رکنا: زوج شیطان‌صفت انگلیسی به جرم شکنجه و آزار فرزند 8 ماهه‌شان بازداشت و محاکمه شدند.

به گزارش پلیس همپتون، متهمان «وین» و «ابی» بارها فرزند 8 ماهه خود را کتک زده‌اند و باعث شکستگی استخوان و کبودی‌های متعدد روی بدنش شده‌اند به طوری که دنده‌های کودک بشدت آسیب دیده است.

قاضی پرونده می‌گوید این زوج به دلیل سهل‌انگاری در نگهداری از فرزندشان، هر یک به دو سال و نیم زندان محکوم شده‌اند.

در حال حاضر سرپرستی کودک از این پدر و مادر گرفته شده و دختربچه تحت سرپرستی سازمان حفاظت از کودکان قرار گرفته است.

قاضی دادگاه می‌گوید پدر کودک در زمان حمله به فرزندش تحت تأثیر الکل بوده است.ارسال نظر