حوادث کدخبر: 76351 ارسال پرینت 35

رکنا: پسر هندی 6 ساله ای در طول برگزاری مراسم راه رفتن روی زغال گداخته دچار سوختگی شد.

پسر شش ساله هندی در طول برگزاری فستیوالی که در آن برای ستایش یکی از خدایان برگزار شده بود دچار سوختگی شدید شد که با انتقال سریع به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت. این پسر از آغوش پدرش در حین راه رفتن روی مسیر زغال افروخته به پایین پرت می شود که دچار سوختگی شدید می شود. پدر کارتیک در طول مراسم روز یکشنبه در حین راه رفتن روی زغال تعادل خود را از دست داده و روی خاکسترهای گداخته و قرمز رنگ می افتد که در این راستا فرزندش که در آغوش وی بوده نیز دچار مصدومیت می شود. خانواده قربانی 6 ساله بدلیل شرکت در این مراسم حاضر به انتقال وی به بیمارستان نشدند و معتقد بودند که خداوند وی را شفا می دهد، بنابراین این کودک توسط تعدادی از حاضرین در این مراسم به بیمارستان انتقال داده شد و شب یکشنبه در بخش اورژانس بستری شده است. طبق اظهارات پزشک معالج اش پا و بالاتنه این کودک دچار آسیب شدید شده و پدرش نیز حدود 15 درصد متحمل سوختگی شده که باید چند روزی در بیمارستان بستری شود. حدود 600 نفر از متعصبان دینی در شهر جلندر واقع در ایالت پنجاب هند در جشنواره ای به افتخار یکی از الهه ها گرد هم جمع شده بودند. این افراد باید مدت هفت روز قبل از راه رفتن روی زغال طبق آئین قدیمی باستانی هندو روزه بگیرند. همچنین سه سال پیش نیز مادری در حین حمل دخترش با از دست دادن تعادل اش و سقوط روی سطح داغ زغال در طول مراسم در جلندر دچار مصدومیت شدند.


ارسال نظر