شعر علیرضا قزوه در انتقاد به انتصاب های فامیلی جنجالی شد

وی در این شعر با انتقاد گفته: «شد صورت خلق سرخ از سیلی‌تان/کو تجربه‌؟ کو مدرک تحصیلی‌تان؟/ این دولت انقلاب اسلامی ماست/ نه دولت انقلاب فامیلی‌تان! »

انتشار این شعر در فضای مجازی واکنش‌های بسیاری در پی داشت. برخی رسانه‌های مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران از این شعر به نحوی که خود می‌خواستند، استفاده کردند و حتی شاعر انقلابی را به نوعی مخالف دولت فعلی جلوه دادند.

علیرضا قزوه درباره اینکه چه شد این شعر را سرود؟ به « روزنامه ایران» می‌گوید: «شعری که گفتم یک رباعی فی‌البداهه بود. جزو شعرهای بدیهیاتی است که در فضای مجازی منتشر کردم. اگر بخواهم انتقادهای تندتری کنم از این هم بیشتر می‌توانم انتقاد کنم. این قدرت شعر فارسی است نه شاعر. ما میراث‌دار بزرگان شعر فارسی همچون حافظ، سعدی، صائب، بیدل و... هستیم که همه به نوعی مصلح اجتماعی هستند و منتقد بوده‌اند . »

او درباره واکنش‌های مخالف دولت در فضای مجازی تأکید کرد: «از شما می‌خواهم که این شعر را وارد جریانات سیاسی نکنید. من بحث کلی کردم. بعضی‌ها که خیلی وابسته به دولت قبلی بودند، از این شعر سوءاستفاده کردند. اگر این حرف را زدم بیشتر انتصابات فامیلی مقاماتی را مدنظر داشتم که خارج از فضای دولت جدید است. این دولت که پنج ماه است روی کار آمده. قبلاً این اتفاقات افتاده است. اینها وابسته به یک جریان هم نیستند.» قزوه در ادامه تصریح کرد: «افراد خوب هم در جریان چپ داریم و هم راست و در کل من دولت آقای رئیسی را به‌ عنوان یک دولت پاک قبول دارم و به این دولت احترام می‌گذارم. در این دولت احساس وظیفه بیشتری می‌کنم. البته انتقاد هم خواهم کرد. اگر انسان خود را با دولت خویشاوند بداند، بیشتر دلواپس و نگرانش است. من نگرانی زیادی احساس می‌کنم و دلم نمی‌آید که زحمات و دلسوزی‌های آقای رئیسی را بعضی‌ها بخواهند نادیده بگیرند. »

 

آیا این خبر مفید بود؟