انتخاب اعضای کابینه دولت رئیسی به مرحله ارزیابی های تخصصی رسید

رئیس جمهور منتخب برای انتخاب اعضای دولت اش در حال بررسی است. کابینه دولت رئیس جمهور منتخب توسط رئیسی در حال بررسی است. گفته می شود اعضای کابینه رئیس جمهور منتخب مراحل خود را طی کرده اند. اکنون فرایند اعضای کابینه رئیس جمهور منتخب به مرحله ارزیابی های تخصصی رسیده است.

به گزارش رکنا، در این مرحله افراد معرفی شده که چندبرابر ظرفیت مسئولیت های مورد نیاز در کابینه هستند، توسط کارگروه‌های تخصصی متناسب با «ماموریت‌های هر وزارت خانه» و «رویکردهای کلان دولت جدید» در هر حوزه، ارزیابی تخصصی می شوند.

 نتایج این ارزیابی ها جهت طی مراحل بعدی در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار خواهد گرفت.

آیا این خبر مفید بود؟