اکران های سینما در ماه رمضان رکورد زد! / پربازدیدترین فیلم چه بود؟

به گزارش رکنا، سینما های سراسر کشور در ماه رمضان امسال، ۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش داشتند. این در حالی بود که همه گیری کرونا ، دست از سر سینماها برداشته. 

در این ماه حدود ۱ میلیون و ۸۰ هزار نفر، در ۴۵ هزار و ۷۰۰ سانس به تماشای فیلم نشستند.

سگ‌بند با ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون، پرفروش‌ترین فیلم اکران رمضان امسال بود. روز صفر با ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون، موقعیت مهدی با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون، شادروان با ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و انفرادی با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ترکیب ۵ فیلم پرفروش اکران رمضان امسال را تشکیل دادند.

آیا این خبر مفید بود؟