بازداشت 2 شرور قمه کش و مزاحم نوامیس در تنکابن

سرهنگ بهادر دیلمی گفت: در پی وقوع چاقو کشی ، شرارت ، عرض اندام و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم توسط افرادی شرور، در میدان لتاک موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

دستگیری اشرار در صحنه درگیری

ماموران پاسگاه انتظامی دوهزار، ۲ نفر از این  اراذل و اوباش  را در صحنه درگیری دستگیر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن ماموران متهم دیگر را که با خودروی شخصی خود از محل متواری شده بود با انجام اقدامات اطلاعاتی شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را زمینگیر کردند.

سرهنگ دیلمی می‌گوید: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

آیا این خبر مفید بود؟