فیلم ترکیدن لوله آب / تلسکی سواران گرفتار خیس شدند
حجم ویدیو: 4.06M | مدت زمان ویدیو: 00:00:32

 یک شهروند آمریکایی سوار تله‌اسکی شده و درست همان جایی که تله اسکی خراب و فرد گرفتار می‌شود، یک لوله بزرگ آب هم در همان لحظه می‌ترکد و آب با فشار ز یاد به فرد اصابت می‌کند.

خراب شدن تلسکی و ترکیدن همزمان لوله آب

به گزارش رکنا، در ادامه، فیلمی از لحظات برخورد آب با فشار زیاد به فرد گرفتار در تله اسکی را مشاهده می‌کنید.

آیا این خبر مفید بود؟