بلای عجیبی که سر مرد سارق در آرایشگاه زنانه آمد ! + عکس

پسری جوان به خاطر دزدی از آرایشگاه زنانه به مدت سه روز مورد تجاوز یک زن قرار گرفت !

به گزارش گروه ترجمه رکنا، پسر جوان که به قصد دزدی وارد آرایشگاهی زنانه شد نمی دانست که چه چیزی در انتظارش است و ناگهان با حمله یک زن رزمی کار تبدیل به برده جنسی شد !

تجاوز به یک مرد (2)

صاحب آرایشگاه که کمربند مشکی ورزش های رزمی داشته ابتدا با ضرب و شتم و ضربه محکم به سینه سارق جوان او را برهنه کرده و به مدت سه روز مداوم او را مورد تجاوز قرار داده و برده جنسی خود کرده بود .

پس از آزادی سارق از چنگال زن رزمی کار و انتقالش به بیمارستان پزشکان او را مورد درمان قرار دادند و با تماس با اداره پلیس موضوع تجاوز به این مرد را گزارش دادند.

تجاوز به یک مرد (1)

در حال حاضر با انتشار این خبر در رسانه های خارجی انتقادات و واکنش های زیادی از سوی مردم روانه شده است.

آیا این خبر مفید بود؟