تصاویر عجیب از دورهمی آقای فرماندار مراوه تپه در اوج کرونا بدون ماسک !

این سفر زمانی است که ستاد مقابله با کرونا کشور ، استان و همچنین شهرستان ها، مردم را از مراجعه به پارکها و اماکن زیارتی منع مینمایند ولی فرماندار شهرستان مراوه تپه بعنوان رئیس ستاد کرونا شهرستان، خود این قانون را نقض نموده و در زیارتگاه فوق حضور می یابد.

به گزارش خبرنگار رکنا، همانطوری که در تصاویر دیده می شود که هیچکدام از این افراد بخصوص رئیس ستاد کرونای شهرستان از ماسک استفاده نکرده اند .

این زیارت در روز چهارشنبه۲۰ مرداد ماه در یک روز کاری انجام گرفته که میبایست فرماندار در این روزها باید در منطقه حاضر بوده و مردم را به رعایت پروتکل های بهداشتی دعوت مینموده که این صحنه یاد آور ضرب المثل (هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک) است.

اگر سفر کاری و بازدید است کوله پشتی و پیراهن آستین کوتاه جناب فرماندار نشانگر چیست؟

 در این سفر حضور دوست وی یعنی فرماندار اسبق  و رد صلاحیت شده در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی چه ضرورتی دارد؟

فرماندار مرواه تپه که به مستند سازی علاقه دارد و حتی در کنار چوپانها هم عکس می گرفت و در سایت فرمانداری و یا جاهای دیگر منعکس مینمود با علم به اشکال داشتن این سفر تصاویر آن را هیچ انعکاس نداده است.

در اوج کرونا بازدید یا زیارت یا تفریح ؟

آیا این خبر مفید بود؟