علت دود سیاه در آسمان اصفهان چیست؟

سخنگوی آتش نشانی اصفهان به تماس های مکرر شهروندان مبنی بر مشاهده دود سیاه در سطح شهر اشاره کرد و گفت: دود غلیظ منتشر شده در مرکز شهر مربوط به حریق یک خانه مخروبه در چهارراه خلجا است که نیروهای آتش نشانی به محل اعزام و آتش سوزی  در حال اطفا است.

به گزارش رکنا، وی ادامه داد: شهروندان زیادی با سازمان آتش نشانی تماس گرفته و در خصوص این دود سنگین اعلام گزارش و نگرانی کرده اند که خوشبختانه حریق این خانه مخروبه در حال اطفا است و مشکلی نیست.

آیا این خبر مفید بود؟