کره به ۱۵هزار تومان رسید

به گزارش رکنا، نرخ اقلام لبنی از موضوعات پرسروصدای ۲‌ماه اخیر بوده و پس از طرح درخواست افزایش قیمت شیرخام از سوی دامداران، پیش‌بینی شد که در صورت تحقق این امر قیمت لبنیات تا ۶۰درصد افزایش داشته باشد. افزایش قیمت شیر خام و حذف قیمت دستوری لبنیات ۲خبری بود که طی هفته‌های اخیر قیمت اقلام لبنی را به‌شدت افزایش داد.

 

آیا این خبر مفید بود؟