معلم فداکاری که برای شاگردانش هر روز از رودخانه می‌گذشت، در سانحه رانندگی درگذشت

به گزارش رکنا، معلم فداکار الموتی صبح امروز به علت سقوط خودرو به دره، درگذشت. محمد بخشی آموزگار دبستان شهید سعادتی فانفین الموت غربی، صبح امروز بر اثر سانحه رانندگی سقوط خودرو به دره، درگذشت.

 

آیا این خبر مفید بود؟