رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور شد

رئیس سازمان نظام پرشکی کشور انتخاب شد. پس از انتخابات سازمان نظام پزشکی ، محمد رئیس زاده به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی کشور انتخاب شد.

به گزارش رکنا، محمد رئیس زاده، جراح عروق با 105 رای در انتخابات رئیس کل منتخب سازمان نظام پزشکی کشور انتخاب شد.

رئیس زاده ریاست بسیج جامعه پزشکی کشور ،معاونت دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت آموزشی و ریاست دانشکده پزشکی علوم پزشکی بقیه  الله را در کارنامه دارد.

-نتایج آرا انتخابات رییس کل منتخب سازمان نظام پزشکی کشور به شرح زیر است:

دکتر رئیس زاده ۱۵۰ رأی

دکتر اسپید ۹۵ رأی

دکتر رازی ۲۵ رأی

دکتر جهانگیری پور ۴ رأی

-نتایج انتخابات بازرسان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور:  1. محمدرضا اقبالی ۱۲۶ رای 2. فهیمه قاسمی ۸۰ رای 3. علی محمد مظلومیان ۷۶ رای 4. سید امیر پاشا طبائیان ۶۷ رای

سازمان نظام پزشکی

آیا این خبر مفید بود؟