سرعت واکسیناسیون "عین الهی" 2.5 برابر "نمکی" / ایمنی جمعی با وزیر جدید، 4 ماه و نیم ماه زودتر حاصل می شود

واکسیناسیون کرونا مهمترین راهکار مقابله با همه گیری این ویروس محسوب می شود. افزایش سرعت روزانه واکسیناسیون کرونا می تواند هرچه زودتر شیوع این ویروس در ایران را کنترل کند. این در حالی است که در دوران مدیریت سعید نمکی بر وزارت بهداشت، در بیشتر روزها شاهد سرعت بسیار پایین واکسیناسیون کرونا در کشورمان بودیم، اما با سرعت گرفتن روند واردات واکسن کرونا به کشورمان، در هفته های اخیر شاهد شتاب فراوان واکسیناسیون کرونا هستیم؛ به نحوی که برآوردهای رکنا نشان می دهد سرعت روزانه واکسیناسیون کرونا در دوران عین الهی 2.5 برابر سرعت روزانه واکسیناسیون در دوران نمکی است.

سرعت واردات واکسن توسط عین الهی؛ 8.4 برابر نمکی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با تغییر وزیر بهداشت، شاهد سرعت گرفتن روند تامین و تزریق عمومی واکسن کرونا در کشورمان هستیم. این نکته ای است که هم در افزایش حجم واردات واکسن به ایران مشاهده می کنیم و هم در سرعت گرفتن روند تزریق عمومی واکسن کرونا؛ به نحوی که سرعت واکسیناسیون عمومی آن قدر بالا رفته است که برخی مراکز واکسیناسیون در تهران و بعضی از دیگر کلانشهرها شبانه روزی شده اند و قرار است از هفته آینده تعداد بیشتری مرکز شبانه روزی به مراکز واکسیناسیون کشور اضافه شود.

با نگاهی به آمار واردات واکسن کرونا نیز مشاهده می کنیم که از 49 میلیون و 876 هزار و 806 دُز واکسن کرونا که تا کنون وارد کشورمان شده است، 23 میلیون و 197 هزار و 196 دُز واکسن در دوران سه هفته ای مدیریت بهرام عین الهی در وزارت بهداشت وارد ایران شده است، اما در دوران مدیریت سعید نمکی، یعنی از 16 بهمن که واردات واکسن کرونا به ایران آغاز شد تا روز 2 شهریور که نمکی از وزارت بهداشت خداحافظی کرد، صرفا شاهد واردات 26 میلیون و 679 هزار و 610 دُز واکسن کرونا آن هم در طول 202 روز بودیم.  

این یعنی در دوران نمکی به طور متوسط روزانه 132 هزار و 77 دُز واکسن کرونا وارد ایران شد، اما در دوران عین الهی، به طور متوسط روزانه یک میلیون و 104 هزار و 628 دُز واکسن کرونا به ایران رسیده است؛ به عبارت دیگر می توان گفت سرعت واردات واکسن کرونا در دوران عین الهی 8.4 برابر دوران نمکی بوده است.

سرعت واکسیناسیون دوره عین الهی؛ 2.5 برابر دوران نمکی

در این میان نگاهی به روند تزریق روزانه واکسن کرونا در کشورمان نشان می دهد که در دوران مدیریت نمکی از 21 بهمن 99 تا 2 شهریور 1400، صرفا 23 میلیون و 710 هزار و 434 دُز واکسن کرونا به ایرانیان تزریق شد، اما در سه هفته بعد از آن یعنی در بازه زمانی 3 تا 23 شهریور که وارد دوره مدیریتی عین الهی شده ایم، 14 میلیون و 156 هزار و 117 دُز واکسن کرونا وارد کشورمان شده است.

حال اگر یک ماه آخر حضور نمکی در وزارت بهداشت را به عنوان نمادی برای برآورد سرعت واکسیناسیون کرونا در دوره مدیریتی او در نظر بگیریم، خواهیم دید که از 3 مرداد تا 2 شهریور، مجموعا 13 میلیون و 444 هزار و 623 دُز واکسن کرونا به ایرانیان تزریق شد؛ یعنی در این بازه زمانی، روزانه 433 هزار و 698 دُز جدید واکسن کرونا در سطح کشور تزریق شد.

از آنجایی هم که بعد از رفتن نمکی، حدود دو هفته طول کشید تا اولا عین الهی عنان کار را به دست گیرد، ثانیا رفته رفته پای محموله های انبوه واکسن کرونا به ایران برسد و ثالثا واکسن های تازه وارد برچسب گذاری شوند و در سطح کشور توزیع شوند، بنابراین برای قضاوت درباره سرعت واکسیناسیون کرونا در دوران عین الهی، صرفا یک هفته اخیر یعنی بازه زمانی 17 تا 23 شهریور را در نظر می گیریم.

در این بازه زمانی نیز 7 میلیون و 528 هزار و 297 دُز واکسن کرونا به ایرانیان تزریق شده و سرعت متوسط تزریق روزانه واکسن، یک میلیون 75 هزار و 471 دُز بوده است؛ رقمی که نشان می دهد سرعت تزریق روزانه واکسن کرونا در دوره عین الهی، حدودا 2.5 برابر دوران نمکی بوده است.

اگر نمکی می ماند، واکسیناسیون کرونا 4 ماه و نیم دیرتر تمام می شد

طبیعتا هر چقدر سرعت تزریق روزانه واکسن کرونا بیشتر باشد، احتمال دستیابی سریع تر به ایمنی جمعی در برابر این ویروس نیز بیشتر است؛ در ماه های گذشته متخصصان بهداشتی تاکید داشتند که با تزریق عمومی واکسن کرونا به 70 درصد جمعیت کشور، جامعه ایران به ایمنی جمعی علیه کرونا خواهد رسید.

اما با شیوع سویه های جدید و خطرناکتر کرونا در جهان و ایمنی زایی پایین تر انواع واکسن کرونا در برابر این سویه ها، برخی متخصصان بهداشتی تاکید کرده اند که برای رسیدن به ایمنی جمعی در برابر کرونا، باید درصد بیشتری از مردم ایران هر دو دُز واکسن کرونای خود را دریافت کنند.

در یکی از آخرین اظهار نظرهای کارشناسی در این خصوص نیز دو هفته پیش پرفسور علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری در گفت و گو با رکنا عنوان کرد که برای دستیابی به ایمنی جمعی حداقل 90 درصد مردم باید هر دو دُز واکسن کرونای خود را دریافت کنند.

البته باید توجه داشت که هرچه زودتر باید تزریق دُز سوم یا همان دُز یادآور واکسن کرونا به گروه های پرخطر بخصوص کادر درمان آغاز شود و اساسا متخصصان بهداشتی زیادی تاکید کرده اند با توجه به این که اثربخشی واکسن های مختلف در طول زمان کاهش می یابد، تمام افرادی که هر دو دُز واکسن خود را دریافت کرده اند، باید بین 6 تا 12 ماه بعد از دریافت دُز دوم، دُز سوم واکسن خود را هم دریافت کنند.

اما اگر صرف نظر از این مساله حساب و کتاب کنیم و تزریق دو دُز واکسن کرونا به 90 درصد جمعیت کشور را مترادف با ایمنی جمعی در نظر بگیریم و جمعیت کشور را نیز براساس آخرین داده های مرکز آمار ایران، حدود 83.5 میلیون نفر تخمین بزنیم، متوجه خواهیم شد که برای دستیابی به ایمنی جمعی علیه ویروس کرونا، باید 75 میلیون و 150 هزار نفر از ایرانیان هر دو دُز واکسن خود را دریافت کنند؛ یعنی باید 150 میلیون و 300 هزار دُز واکسن کرونا به ایرانیان تزریق شود.

حال اگر تصور کنیم که سعید نمکی از روز 3 شهریور به بعد نیز همچنان در وزارت بهداشت باقی می ماند، با توجه به این که تا 2 شهریور، 23 میلیون و 710 هزار و 434 دُز واکسن کرونا به ایرانیان تزریق شده بود، با حفظ شدن سرعت متوسط تزریق روزانه 433 هزار و 698 دُز واکسن در یک ماه آخر نمکی در ماه های بعد از آن، 292 روز طول می کشید تا تمام 90 درصد جمعیت کشور هر دو دُز واکسن کرونای خود را دریافت کنند.

اما حالا که تا تاریخ 23 شهریور، 37 میلیون و 866 هزار و 551 دُز واکسن کرونا به ایرانیان تزریق شده است، اگر سرعت متوسط تزریق روزانه یک میلیون و 75 هزار و 471 دُز واکسن کرونا در دوران عین الهی حفظ شود، تا 104 روز دیگر، واکسیناسیون کامل 90 درصد جمعیت کشور به پایان خواهد رسید.

این یعنی اگر نمکی در وزارت بهداشت می ماند، دستیابی ایران به ایمنی جمعی تا 22 شهریور 1401 طول می کشید، اما حالا امیدواریم که کشورمان تا 6 دی 1400 یعنی حدود چهار ماه و نیم زودتر به ایمنی جمعی حاصل از واکسیناسیون دست یابد.

البته خود عین الهی، وعده داده است که این روند تا دهه فجر تمام شود، اما به نظر می رسد با روند کاملا مناسب تامین و تزریق واکسن کرونا در ایران، وزیر جدید بهداشت حتی بتواند بیش از یک ماه زودتر، وعده خود را عملیاتی کند و البته خیلی زود هم برای تزریق عمومی دُز یادآور واکسن کرونا به گروه های پرخطر و سایر مردم ایران برنامه ریزی کند.

آیا این خبر مفید بود؟