احتمال مرگ بعد از واکسیناسیون کرونا چقدر کمتر می شود؟
حجم ویدیو: 4.03M | مدت زمان ویدیو: 00:00:47

واکسیناسیون کرونا در کشورمان با سرعتی بیشتر از چندماه قبل انجام می شود. با افزایش سرعت ورود واکسن کرونا، واکسیناسیون کرونا در کشورمان تسریع شده است. علیرضا زالی در مورد روند واکسیناسیون کرونا در کشورمان توضیحات و توصیه هایی ارائه کرد.

به گزارش رکنا، دکتر علیرضا زالی با اشاره به این که تزریق دز سوم واکسن کرونا در جهان یک کشمکش عمومی است، افزود: در حال حاضر تزریق دز سوم واکسن در کشور بر اساس آن چه که در کمیته‌های علمی کشور تسریع شده است، برای گروه ارائه دهنده خدمت در عرصه‌های بهداشت و درمان در اولویت خواهد بود.

وی گفت: تزریق دز سوم برای این گروه براساس اولویت بندی انجام خواهد شد.

آیا این خبر مفید بود؟