بازگشایی مدارس از مهرماه / احتمال شروع کلاس های حضوری از آبان ماه

در ماه های گذشته گمانه زنی های مختلفی درباره بازگشایی مدارس مطرح شده است. از یک سو، علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش بر بازگشایی مدارس به صورت آرام و تدریجی تاکید کرده است. او گفته است که بازگشایی مدارس به صورت ترکیبی از آموزش مجازی و حضوری خواهد بود. اما از سوی دیگر، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر بازگشایی مدارس به صورت حضوری تاکید دارد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نیز شرط اصلی بازگشایی مدارس را واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان عنوان کرده است. در این میان به نظر می رسد که بازگشایی مدارس به روال هر سال از مهرماه انجام شود، اما احتمال برگزاری کلاس های حضوری از آبان ماه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران، مناف هاشمی، معاون شهردار تهران گفته است که آموزش و پرورش شروع سال تحصیلی جدید را از آبان ماه اعلام کرده است، اما این به معنای آن نیست که بازگشایی مدارس از آبان ماه خواهد بود، بلکه بازگشایی مدارس به روال هر سال از مهرماه خواهد بود، اما احتمال شروع کلاس های حضوری از آبان ماه وجود دارد.

شرط اصلی بازگشایی مدارس نیز واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان است و براساس اعلام علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در صورت عدم تامین مناسب واکسن کرونا برای انجام این امر و در صورتی که تا آذرماه معلمان و دانش آموزان حداقل یک دُز واکسن کرونا را دریافت نکرده باشند، احتمال شروع برگزاری کلاس های حضوری از بعد از آذرماه نیز وجود دارد.

اما در هر صورت بازگشایی مدارس به روال هر سال از مهرماه خواهد بود.

آیا این خبر مفید بود؟