ورود 3 میلیون دُز واکسن کرونا از کوواکس تا پایان هفته

واکسن کرونا از کوواکس تا پایان هفته برای کشورمان وارد می شود. گفته می شود 3 میلیون دُز واکسن کرونا از کوواکس دریافت خواهیم کرد. دستیار وزیر امور خارجه خبر ورود واکسن کرونا از کوواکس را اعلام کرد. طی هفته های اخیر واکسن کرونا از منابع مختلف وارد کشور می شود.

به گزارش رکنا، رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در یک رشته توئیت درباره واردات واکسن کرونا نوشت: پس از واردات فوق العاده ۲.۲ میلیون دُز پنجشنبه، با کمک وزارت بهداشت، در تلاشیم ۳ میلیون دُز تا پایان هفته آینده از کوواکس وارد شود.

وی افزود: امیدواریم بسته دیگر کوواکس (یک میلیون دُز استرازنکا) هم همزمان یا کمی دیرتر وارد شود.

زبیب یادآور شد: تاخیر به دلیل جنایت تحریم بود.

دستیار وزیر خارجه در توئیتی دیگر نوشت: ادعای مغرضانه در مورد واکسن ووهان، دروغی بزرگ و کثیف است. سینوفارم تا امروز فقط یک واکسن کووید و یک قیمت دارد.

زبیب ادامه داد: اینکه یک‌ بِرَند واکسن کجا تولید شود، موضوعیت ندارد، چنانکه استرازنکا هم از سه کشور وارد شد.تا امروز واردات از پکن بوده اما مثل همیشه،از هر جا وزارت بهداشت تایید کند، وارد می شود.

آیا این خبر مفید بود؟