اجباری شدن دریافت گواهی صلاحیت برای معلمان

براساس دستور وزارت آموزش و پرورش ، معلمان موظف به اخذ گواهی صلاحیت پیش از تدریس در مدارس شدند.

به گزارش رکنا، مطابق آیین نامه گواهینامه صلاحیت معلمان ، وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع انسانی مورد نیاز خود را پس از اطمینان از دریافت این گواهینامه استخدام کند.

براساس یکی از مواد این آیین نامه، ارائه خدمات آموزش حضوری و غیرحضوری در مدارس، مراکز و موسسات آموزشی تربیتی دولتی و غیردولتی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی، مشروط به داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی است.

همچنین مطابق آیین نامه گواهینامه صلاحیت معلمان ، افرادی که از مسیرهای مختلف به وزارت آموزش و پرورش جذب می شوند، موظفند در فرآیند ارزشیابی صلاحیت معلمان شرکت کنند و این گواهینامه را برای ورود و استمرار خدمت در آموزش و پرورش ارائه کنند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟