واکسن خواری تا مرز ترکمنستان پیش رفت! / توزیع خارج از نوبت واکسن، این بار در درگز

واکسن خواری به پدیده ای نوظهور در ادبیات رسانه ای و سیستم مدیریتی کشورمان گفته می شود که در آن مسئولان توزیع کننده واکسن کرونا به جای این که واکسن مورد نیاز گروه های اولویت دار را به آنها تحویل بدهند، با سوء استفاده از سهمیه این افراد، واکسن ها را برای خود، خانواده و معاونان و همکارانشان نگه می دارند.

به گزارش رکنا، بعد از انتشار اخباری مبنی بر وقوع تخلف تزریق خارج از نوبت ۲ دوز از واکسن کرونای سهمیه سالمندان شهرستان درگز، حمید رضا سلیمی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز تاکید کرد: سالمندان و کادر درمان در ۲ سرای سالمندان شهر درگز سهمیه ۵۸ دوز واکسن کرونا دریافت کردند.

وی افزود: تزریق واکسن به یکی از سالمندان به واسطه عارضه سکته امکان پذیر نبوده و یک پزشک نیز از تزریق واکسن کرونا انصراف داده است و این ۲ دوز واکسن یاد شده به یک کارمند بهزیستی و یک فرد نامشخص تزریق شده است و در صورتی که در این بین با کارمندان شبکه بهداشت تبانی صورت گرفته باشد با متخلف برخورد خواهد شد.

گفتنی است؛ شهرستان درگز در استان خراسان رضوی و در حوالی مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید

آیا این خبر مفید بود؟