افزایش حقوق شامل حال پرستاران بخش خصوصی نمی شود / یک بیستم بیماران شکایت می کنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افرادی که به بیمارستان خصوصی مراجعه می کنند می دانند که باید هزینه سنگینی را متحمل شوند. از سوی دیگر بیمارستان های دولتی آنقدر بار سنگینی را تحمل می کند که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از آنهایی که استطاعت مالی دارند می خواهد به بیمارستان های خصوصی مراجعه کنند. این در حالی است که اکثر بیمارستان های خصوصی در روزهای تعطیل متخصص ندارند و گاهی بیماران حتی در بخش آی.سی.یو تلفنی ویزیت می شوند و در این میان پرستاران بیشترین بار درمان را به دوش می کشند. دکتر محمدحسین حیدری، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سامانه 190 در پاسخ به این سوال که چرا نظارتی بر بیمارستان های خصوصی نیست؟ تاکید کرد: بیمارستان های خصوصی را وزارت بهداشت و درمان مجوز می گیرند بنابراین نظارت بر آنها نیز بر عهده این وزارتخانه است.

وی با بیان این که مردم با در 190 تماس گرفته و از بیمارستان های دولتی و خصوصی شکایت می کنند، افزود: بیشترین شکایت از بیمارستان های خصوصی درباره تعرفه آنهاست. تعرفه بیمارستان های خصوصی استانداردهای خود را دارد اگر بیمارستانی رقم یا مبلغی بالاتر از تعرفه طلب کند یا درخواست هایی داشته مراجعه کننده می تواند با 190 تماس بگیرند تا پس از مراجعه بازرسان ما به بیمارستان و بررسی مشکل حل شود. نتیجه بررسی ها به مراجعه کننده نیز اطلاع داده می شود.

بازرسی نامحسوس غیردوره از بیمارستان

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سامانه 190 گفت: تعرفه های بیمارستان های خصوصی حتی خدمات هتلینگ مشخص است و عدول از آن تخلف است. بررسی های دوره ای توسط دانشگاه های انجام می شود. در حوزه مدیریت بازرسی در وزارت بهداشت نظارت بر بازرسی های کل دانشگاه های علوم پزشکی دارم. اگر مردم احساس می کنند در حق آنها احجاف شده است می توانند با 190 تماس بگیرند. اعتبار بخشی دانشگاه های علوم پزشکی توسط بازرسی های دوره ای و نامحسوس غیردوره ای انجام می شود. معمولا از نظر ما یک دهم یا یک بیستم افرادی مشکل دارند، با ما تماس می گیرند. اگر چند نفر در مورد یک بیمارستان گزارش دهند، حساسیت ما را برمی انگیزد و آن را پیگیری می کنیم.

تعرفه گذاری حقوق پرستاران

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش حقوق پرستاران خبر داد، اما این افزایش حقوق شامل حال پرستاران بخش خصوصی نشده است. محمد حسین حیدری در پاسخ به این سوال که چرا حقوق پرستاران بخش خصوصی افزایش نمی یابد؟ تاکید کرد: افزایش حقوق ها برای پرستاران دولتی است. اما تعرفه گذاری پرستاران قانون کلی است که بخش خصوصی نیز باید آن را رعایت کند.

پزشکان ارتباط با بیمار غافل نشوند

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سامانه 190 با اشاره به این که آگاهی دادن به بیمار، افزود: ارتباط بیمار و پزشک به مسائل درمانی و دارویی مختص نمی شود. اگر بیماری بخواهد از بیمارستان انصراف بدهد حتما باید با رضایت خودش باشد و قبل از آن باید آگاهی های لازم به او داده شود. اگر این آگاهی بخشی صورت نمی گیرد را می توانیم به پای شلوغی کار کادر درمان در دوره شیوع کووید-19 دانست اما باید پرستار و پزشک بخشی از وقت خود را به ایجاد ارتباط با بیمار اختصاص دهند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟