این حرف ها در مورد کرونا ممنوع

photo_۲۰۲۰-۱۰-۱۰_۲۲-۱۵-۱۲

آیا این خبر مفید بود؟