نگهداشتن حاشیه نشین ها در فقر برای جلوگیری از کوچ به شهر /سکونت در خانه دیگران در حاشیه اصفهان

حاشیه نشینی / به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حاشیه نشین ها مهاجرانی هستند که به امید زندگی بهتر یا از وحشت زندگی تلخی که دارند به شهر می آیند. از آنجا که این افراد موقعیت مناسبی در شهری که به آن مهاجرت کرده اند پیدا نمی کنند، به حاشیه رانده می شود. تلاقی فرهنگ ها در این نواحی بحران آفرین است. زیرا دیرزمانی طول می کشد که این گستردگی های فرهنگی به وحدت برسند. در تمام این زمان چیزی شبیه بی قانونی حاکم است. نکته ی حاشیه های شهر اصفهان این است که تنوع حاشیه نشین ها حتی محدود به اقوام ایرانی نیست. امیر باطنی، عضو سمن کانون بارگه مهر استان اصفهان ، سیمایی از حاشیه شهر اصفهان را برای ما تصویر کرد.

وضعیت آب اسفناک، 50 درصد معابر خاکی و برق

باطنی گفت: گمان نمی کنم جمعیت حاشیه نشین های استان اصفهان کاهش یافته باشد. بعد از شرایطی که تجربه کردیم، ملموس بود که خانواده هایی به جنوب شهر سوق داده می شوند. این طبیعتا خبر از افزایش جمعیت آنها می دهد. حاشیه شهر اصفهان محلی است با خانه هایی که نمی دانم می شود نام آنها را خانه گذاشت یا خیر؟ وضعیت آب اسفناک است. وضعیت برق چه برای منازل چه برای معابر همان گونه است. بالای 50 درصد این معابر هنوز خاکی است. در واقع به خانه های آنها نمی توان گفت خانه، آنها کپرهایی در کناره های زمین های بی ارزش دیگران ساخته اند یا آنکه در همان چادری که از ابتدای ورود به آنجا بنا کردند زندگی می کنند. 
وی اشاره کرد: آنها گاز ندارند. گرمایش آنها با همان پیل سوزهای نفتی است. پخت و پز آنها با همان پیک نیکی های قدیمی است. با توجه به فصل سرما که از راه می رسد نگرانی های زیادی وجود دارد. اما همتی برای بهبود وضعیت آنها وجود ندارد.

سکونت هفت اقلیم در حاشیه اصفهان

این فعال اجتماعی گفت: حاشیه نشین های اصفهان به غیر ایرانیان، سوری ها، افغانستانی ها، پاکستانی ها و اعراب هستند. وضعیت فحشا و استعمال مواد مخدر در این مکان ها فاجعه و برملا است. حتی با عبور و مرور عادی هم می توانید به مواد مخدر و تن فروشان دست پیدا کنید. اهالی حاشیه نشین هیچ گونه پنهان کاری در این رابطه ندارند. تمام استعمال کنندگان در معابر و پارک ها نشسته اند و مواد مخدر مصرف می کنند. حتی زنانی که خودفروشی می کنند ابایی از دعوت رهگذرها ندارند. در حقیقت هیچ تفاوتی در هیچ آسیبی بین زنان و مردان حاشیه نشین نیست. اعتیاد مربوط به همه است و در هیچ بزهی هیچ تفاوتی بین جنسیت ها وجود ندارد. بسیاری از زنان و مردان مواد می کشند و همان ها هم مواد می شوند. در واقع به ازای یک مرد مصرف کننده یک زن مصرف کننده هم دیده می شود.

هر نوع تصمیمات اصلاحی حاشیه را به شهر می آورد

باطنی گفت: حاشیه اصفهان یک جا نیست. در واقع از محله های سیصد یا چهارصد نفری شکل می گیرد. این افراد در زمین هایی که می توانستند ساکن شدند. از این محله ها در حاشیه اصفهان زیاد است. طبعا تبعات مواد و فحشای آنها به اطفهان هم کشیده می شود. اما هیچ عزمی وجود ندارد که اورگانها بخواهند شرایط حاشیه را تغییر دهند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکانی برای رفع فقر آن منطقه وجود ندارد. هر نوع تصمیم اصلاحی اگر شکست بخورد، آنها را به محلات جدیدتری می کشاند. و این نگرانی مسئولین است.

بهتر است حاشیه نشین ها امکانات نداشته باشند!

این فعال اجتماعی در پایان اشاره کرد: هیچ عزمی جدی مبنی بر اینکه این مناطق مجهز به امکانات بشوند وجود ندارد. در واقع این را ضمنا از یکی از مسئولین دریافتیم. آنها معتقدند وضعیت فقر آنجا قابل رفع نیست. آن مدیر شهری معتقد بود که اگر به این مناطق امکانات بدهند، ارزش زمین های آنها بالا می رود. آن افرادی که اجازه داده اند حاشیه نشین ها در زمین های آنها زندگی کنند، با ارزشمند شدن زمین هایشان آنها را بیرون خواهند کرد. آنها نگرانند اگر امکانات به آنجا برسد و آنجا رشد کند، حاشیه نشین ها در شهرهای اصفهان پخش شوند. بنابراین تنها کاری که می توانند بکنند این است که مدیریت به شکلی باشد که حاشیه نشین ها همان جا ساکن بمانند. در واقع محرومیت ها آنها را آنجا نگه می دارد. اگر آنها از آن منطقه کوچ داده شوند، شهرهای اصفهان در خطر بزهکاری قرار می گیرند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟