شهرداری مجوز هتل سازی می دهد، بساز بفروش ها برج می سازند / بیشترین تخلف در مناطق 6 و 3 تهران

هتل / به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، این روزها 250 هزار رأی قطعی قلع بنا برای ساختمان هایی که تخلف کرده اند، روی دست مدیریت شهرهای مختلف ایران مانده است. آرایی که هرگز به مرحله اجرا نمی رسد و باعث شده که تخلفات افزایش یابد و متخلفان راه های دور زدن قانون را یاد بگیرند. یکی از این مشکلات تغییر کاربری حین ساخت است. پروژه هایی هستند که پس از ساخت با کاربری درج شده در پروانه ساخت بسیار متفاوت است.

امیر ساعدی داریان، کارشناس شهری در این مورد به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: در مدیریت شهری گذشته و زمانی که گردشگری سازمان بود نه وزارتخانه، برخی پروژه هایی تحت عنوان هتل شروع می کردند اما آن را به مسکونی تغییر می کردند.

امیر ساعدی داریان / کارشناس شهری

عوارض ساخت هتل بسیار پایین است

وی افزود: عوارض شهرداری ساخت هتل بسیار پایین است. از سوی دیگر سازنده می تواند طبقه همکف را مرکز تجاری کند و برای واحدهای تجاری سند تجاری صادر می شود در حالی که عوارض تجاری پرداخت نمی شود. بنابراین دریافت پروانه ساخت هتل جذابیت بسیاری دارد. از سوی دیگر هتل معمولا در کمیسیون ماده 5 بررسی می شود. به همین دلیل طبقات آن نیز بیشتر از طبقات زیرپهنه است.

اخذ جواز هتل ها برای پهنه ساخت بیشتر

این کارشناس شهری با اشاره به دوران چهارم مدیریت شهری تاکید کرد: در یک زمین 1200 متری به حالت برج 30تا35درصد زمین در 9 طبقه اجازه ساخت صادر و در آخر 42درصد زمین در 12طبقه ساخت می شد. در حالی که اگر همان موقع سازنده درخواست ساخت هتل داشت، می توانست جواز 12طبقه و در دو، سه طبقه پایین تا 80درصد جواز ساخت بگیرد. یعنی حتی در دوران اوج شهر فروشی که همه برج باغ می ساختند هتل تراکم بسیار بالاتری داشت.

اخذ عوارض بیشتر برای کاهش تخلفات

امیر ساعدی داریان با اشاره به جلوگیری از سوءاستفاده به نام هتل افزود: در حال حاضر نیز این مشکل وجود دارد. با وجود آن که تراکم کمتری برای هتل و ساخت و سازهای دیگر صادر می شود اما باز هم ساخت هتل به صرفه است. شهرداران بعضی از مناطق طبق قانون نانوشته "عوارض مسکونی" از افرادی که درخواست هتل می دادند اخذ می کردند و اگر پایان کار هتل دریافت کند عوارض را به سازنده پس می دهند. البته این کار غیرقانونی است اما بعضی از شهرداران این عوارض را می گرفتند تا تخلفات جلوگیری کنند. این نکته مشخص می کند که چقدر تغییر کاربری هتل به تجاری – مسکونی زیاد بود که شهرداران مناطق برای این که جلوی این کار را بگیرند به صورت فراقانونی عوارض مسکونی اخذ می کردند. بیشترین تعداد جواز هتل ها نیز در منطقه 6 و 3 صادر شده است. منطقه 6 مرکزیت داشت و زمین ها برای هتل و تجاری منطقه خوبی بود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟