به گزارش رکنا، با دانلود فایل PDF زیر می توانید لیست کامل بیمارستانهایی در سراسر کشور که بیماران کرونا را پذیرش می کنند، ببینید.

 

آیا این خبر مفید بود؟